R.N.S.

REGULAMENTUL NAŢIONAL
PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI CU PORUMBEI CĂLĂTORI IN CAMPIONATUL NATIONAL
F.C.P.R.

Regulamentul naţional pentru practicarea sportului cu porumbei călători in cadrul FCPR, cuprinde toate instructiunile în scopul asigurării unei bune organizări a activitătii competiţionale, întărirea disciplinei sportive şi evidenţierea celor mai valoroase performanţe columbofile pe plan naţional şi internaţional.
Prezentul Regulament National Sportiv (R.N.S.) a fost aprobat în şedinta Comisiei National Sportive al FCPR din 21.02.2010 conform deciziei Conferinţei Naţionale din 6.02.2010
PARTEA I
REGULI GENERALE SI SPECIALE
Capitolul I
Mijloace necesare practicării sportului cu porumbei călători
Art. 1. – În competenţa membrului columbofil – crescător de porumbei cu legitimaţie (licenţă) si cotizatie la zi – intră următoarele:
a) porumbei călători (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, în perfectă stare de sănătate (vaccinati etc.) cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate.
b) crescătorie (volieră);
c) ceas constatator – un columbofil participă la concursurile de pe un plan de zbor (maturi sau pui) cu acelaşi tip de ceas (ceasuri) de la început până la sfârşit sub sancţiunea anulării etapelor unde s-a folosit alt tip de ceas. Schimbarea ceasului se poate face în caz de defecţiune. Asociaţia sau CNS poate solicita dovezi în acest sens. Este interzisă folosirea simultan a ceasurilor electronice (senzor) şi mecanice (cleme). Fac excepţie de la această regulă columbofilii care participă simultan la două concursuri cu îmbarcare în aceiaşi zi şi unde nu este posibilă prezenţa (datorită distanţelor mari şi a orelor de îmbarcare) columbofilului la ambele centre. (La solicitarea CNS, omologator sau asociaţie organizatoare columbofilul trebui să facă dovada imposibilităţii prezenţei în ambele centre sub sanţiunea anulării atapei)
d) inele matricole;
e) coordonatele GPS ale locaţiei crescătoriei ;
f) resurse materiale şi financiare necesare.
Art. 2. – În competenţa organizatorilor (a comisiilor tehnic-sportive), intră următoarele:
a) loc de clemare şi de îmbarcare porumbei (amenajat specific), pentru sigilare, pornire şi pentru desigilare ceasuri;
b) mijloc de transport porumbei la locurile de lansare;
c) certificat sanitar-veterinar
d) cleme de concurs de cauciuc şi aparate sau mijloace de clemare pentru Asociatiile unde se concureaza şi cu ceasuri mecanice;
e) imprimate tipizate;
f) alte materiale necesare practicării sportului columbofil.
Capitolul II
Tipuri de concursuri şi competenţe de organizare
Art. 3. Concursurile cu porumbei călători se organizează de către Asociaţiile afiliate la Federaţia Crescătorilor de Porumbei din România (FCPR) cu avizul Comitetului National Sportiv (C.N.S.) si a comisiilor tehnice ale fiecarei Asociatii. Pentru categoriile Viteza, Demifond se pot organiza maxim 15 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret. Pentru aceste doua categorii, atat la maturi cat si la pui se poate organiza un singur concurs pe weekend (de regula sambata sau duminica).
La Fond se pot organiza maxim 5 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret.( de regula sambata sau duminica ) iar la Maraton se pot organiza maxim 3 concursuri intr-un sezon la maturi si tineret. La pui se pot organiza maxim 3 concursuri.
Federatia mai poate organiza concursuri derby Nationale sau Zonale, cu premii, stabilind conditiile de participare in cadrul Comitetului Director. Acestea nu apar in planurile de zbor ale judetelor.
– Clasa Sport, se organizează pe distante mai mari de 100 km (loc lansare – loc sosire), cu participarea:
1) – a cel puţin 250 porumbei, ce aparţin unui număr de cel putin 20 columbofili pentru categoriile de distanţă Viteza (100-400) si Demifond (300-600 km) .
2) – a cel puţin 250 porumbei aparţinând unui număr de cel putin 40 columbofili pentru categoriile Fond (500-800 km) .
3) – a cel putin 250 porumbei apartinând unui număr de cel putin 50 columbofili pentru categoria Maraton (peste 800 Km).
4) – la General – respectand conditiile de la aliniatul 1,2 si 3.
– Clasa Standard, sunt necesari minim 150 porumbei angajati şi minim 20 columbofili participanţi( indiferent de categoria de concurs).
Art. 4.
a)Membrii columbofili participă la concursuri în asociaţia proprie sau dacă sunt primiţi de conducerea altei asociaţii la concursurile acesteia. Rezultatele obţinute de aceştia vor fi centralizate în cadrul Asociaţiei cu care au concurat în anul respectiv (coduri ale judetului respectiv) la toate categoriile de zbor. Membrii columbofili trebuie să participe pe planul de zbor al asociatiei din care fac parte sau a celei la care au aderat in conditiile RNS. In asociatiile care au doua planuri de zbor la viteza – demifond crescatorii pot participa la alegere pe un singur plan de zbor.
b) Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescatorului din programul de clasamente.
c) In acelasi timp columbofili pot opta sa concureze in alta asociatie decat cea proprie la urmatoarele tipuri de concursuri (viteza – demifond, fond sau maraton) si doar o singura mutare respectand statutele asociatiilor (proprii si primitoare.Participarea unui columbofil la concursurile altei asociatii (codurile respectivei asociatii) atrage dupa sine si transferul in aceea asociatie pentru o perioada de 3 ani. In acest sens incepand cu sezonul urmator acesta are obligatia achitarii taxelor la respectiva asociatie.
d) Din punct de vedere al tipului, concursurile se împart în următoarele tipuri:
-Viteză 100 – 300 km – crescătorii au distanţe până în 300 km
-Viteza + Demifond 300 – 400 km – exista crescători cu distanţa între 300 si 400 km
-Demifond 400 – 600 km – crescătorii au distanţe peste 400 km
-Demifond + Fond 500 – 600 km – sunt concursurile de fond
-Fond peste 600 km – sunt concursurile de fond
-Maraton peste 800 km – sunt concursurile de maraton. Membrii unei asociatii concureaza in zona din care face parte asociatia lor.
e) La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa su numar de telefon pe inel sau stamilat pe aripa sub sanctiunea respingerii din concurs, sau dupa caz a anularii rezultatelor a comisiilor de clemare si re-clemare.
Art. 5. Asociatiile pot organiza concursuri pentru toate categoriile:
a) CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR avizeaza planurile de zbor ale Asociatiilor în privinta concursurilor vis a vis de numarul lor si a perioadei de desfasurare.
b) Asociatiile care doresc să organizeze concursuri vor depune la CNS, pînă la 01 februarie planul de zbor. De buna organizare raspund presedintele si tehnicul asociatiei organizatoare, care pe baza prezentului regulament si a unui protocol intre asociatii coordoneaza desfasurarea concursurilor. Pentru a fi valabil in cazul unor contestatii la comisiile FCPR, protocolul va fi inregistrat la federatie.Acest protocol se va trimite impreuna cu planul de zbor pina la data de 01 februarie. (face exceptie de la aceasta regula cazul in care prin protocol se stabileste o comisie care se ocupa de organizarea concursurilor, caz in care aceasta este direct responsabila de organizare integral) Planul de zbor se va face in programul de clasamente de unde se va lista dupa salvare si se vor trimite la federatie intr-un exemplar. Incepand cu 2011 planul de zbor devine flexibil in sensul ca asociatia (sau asociatiile ) pot decide in functie de starea vremii si de alte conditii schimbul de etape intre ele in anumite week-enduri. Planul de zbor electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de zbor si doar o singura data la o etapa. Derogari de la aceste etape se pot acorda doar in situatii deosebite: accident, defectiune tehnica a masinii iar in acest caz se va face proba in dosarul concursului.
c) CNS în colaborare cu Comitetul Director al FCPR avizează planurile de zbor si protocoalele, memoriile Asociatiilor care vor organiza zboruri si prin circulară de lucru pana la 15 martie, anuntă toate Asociatiile asupra deciziilor luate.
d) Dispozitiile, conditiile si clauzele, conform prezentului Regulament National Sportiv (R.N.S), vor fi stipulate într-un protocol respectat de către toti membrii si Asociatiile participante, pentru reusita deplină a concursurilor.
e) În situaţii deosebite pot face două planuri de zbor la categoria Viteză şi Demifond cu aprobarea CNS . Orice crescator poate participa la alegere pe unul din ele, obligatoriu pe o singură rută de zbor de la început până la sfârşit.
f) Asociaţiile columbofile sau zonele de maraton pot decide de comun acord grupaje pe timpul sezonului sportiv la anumite concursuri (indiferent de categorie). Pentru aceasta se întocmeşte un protocol, iar în planurile de zbor se precizează organizatorul acestor etape.
g) Fiecare Asociaţie columbofilă poate organiza anual o etapă sub titulatura Derby, la care poate participa orice columbofil din alte Asociaţii (indipendent de planul de zbor pe care joacă) cu condiţia să aibă acceptul organizatorului
h) Concursurile de viteză şi demifond se pot organiza la nivel de asociaţie sau pe bază de protocol de către mai multe asociaţii columbofile judeţene. Concursurile de fond (peste 500 km) se organizează de minim 2 asociaţii judeţene. (Se exceptează cazul în care o asociaţie are la pima etapă de fond minim 150 de columbofili participanţi şi 150 de ceasuri constatatoare – caz în care acest tip de concursuri se organizează la nivel de asciaţie). Concursurile de maraton se organizează la nivel de zone stabilite de CNS. Pentru toate concursurile la nivel de mai multe asociaţii se va întocmi protocol care va cuprinde aspectele necesare bunei organizări conform prezentului RNS.
Art 6. – CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR întocmeşte anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de Asociaţiile afiliate la FCPR, listă ce va fi difuzată Asociaţiilor prin in termediul siteului http://www.fcpr.ro, la începutul anului competiţional.
Art 7 . Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FCPR si transportul porumbeilor sunt doua chestiuni diferite din punct de vedere tehnico-sportiv. Astfel atributiunile organizatorului in raport cu CNS sunt doar cele specificate in prezentul regulament. Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu masini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sa indeplineasca normele europene pentru transportul pasarilor si animalelor . Asociatiile pot opta pentru transportul cu masini proprii sau cu masini de inchiriat. Raporturile economico-financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atentiei CNS. Raporturile organizator – FCPR sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament iar organizarea concursurilor si transportul porumbeilor sunt doua lucruri separate. Aceste lucruri se prevad intr-un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizari. Protoculul se trimite odata cu planul de zbor si se inregistreaza obligatoriu la FCPR.
Capitolul III
Programul concursurilor
Art. 7 a) Concursurile sportive columbofile pentru porumbeii Maturi şi Tineret (de un an) sunt acceptate începând din ultimul weekend al lunii aprilie şi terminîndu-se în 15 august, iar pentru porumbeii Pui perioada acceptată este de la 15 iulie până în primul weekend din luna octombrie a fiecărui an.
b) În funcţie de doleanţele membrilor columbofili, a posiblităţilor fiecărei Asociaţii, a categoriilor de concursuri urmărite în a se realiza baremurile Campionatului Naţional, Comisia tehnic sportivă a Asociaţiei va întocmi planul de concursuri (planul de zbor) avînd în vedere ca şi cea mai apropiată crescătorie, în ceea ce priveste distanţele de zbor, să aibe sanşe la realizarea baremului în Campionatului Naţional pe parcursul sezonului competiţional.
c) Modul de ordonare şi de intercalare a categoriilor, ca şi numărul de concursuri se lasă la latitudinea comisiiilor tehnic-sportive, numărul concursurilor putând fi mai mare decât numărul prevăzut în barem, tinându-se cont si de cuprinsul articolului 47 din prezentul R.N.S. însă nu poate depaşi 15 etape pentru categoria Viteză, Demifond , pentru Fond 5 etape şi Maraton 3 etape.
Art. 8.
a) Planul de concursuri va contine următoarele rubrici (conform anexei 2):
1. Antet
2. Numărul concursului
3. Localitatea de lansare, (de peste hotare- tara respectivă).
4. Data, adresa si intervalul în care se imbarcă porumbeii.
5. Centrele de îmbarcare.
6. Data lansării.
7.Organizatorul concursului.
b) Distanţa de la locul de lansare la crescătoria fiecărui columbofil este calculată de Programul Naţional de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS. Coordonatele crescatorilor noi pot fi luate, înaintea concursurilor de catre firma specializată desemnată de Comitetul Director al FCPR sau conducerea fiecărei Asociaţii care va desemna o comisie formată din trei membri columbofili ce se va deplasa la domiciliul columbofilului şi ulterior măsurării cu aparat GPS va trimite coordonatele (grade-minute-secunde-miimi de secunda) la fima specializată. Asociaţiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a poziţiei maşinii astfel încît datele de pozitionare ale autoturismului să fie stocate în memoria platformei de supraveghere timp de 1 an de zile. La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zona, asociaţiile au obligaţia să pună la dispoziţia acestora userul şi parola pentru verificarea poziţiei maşinii. Ne-respecatrea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionării pozitiei maşinii va duce automat la ne- recunoaşterea concursului în campionatul naţional.
c) Planul concursurilor, un exemplar, trebuie obligatoriu, semnat de către preşedintele şi responsabilul tehnic-sportiv a Asociaţiei şi ştampilat corespunzător. Acesta se va trimite obligatoriu la CNS pentru avizare până la 01 februarie anul în curs unde va rămâne la dosarul Asociaţiei care va fi arhivat la FCPR si se va păstra timp de trei ani.
d) CNS va analiza toate planurile de concursuri primite; în cazul concursurilor de peste hotare va cumula concursuri cu lansări din diferite localităţi şi va face demersuri sportiv – diplomatice cu conducerile columbofile ale ţărilor respective pentru obţinere de aprobări – invitaţii scrise, în timp util; după primirea avizelor necesare va aduce la cunoştinţa Asociaţiilor, prin circulară de lucru, lista cu numele şi adresele delegaţilor – observatori care vor aviza lansările fiecărui concurs.
Capitolul IV
Inscrierea porumbeilor în concurs
Art. 9. – Numai crescătorii de porumbei care sunt membri columbofili (cu cotizaţia plătită la zi), cu legitimaţia (licenţa) semnată, nesuspendaţi, (posibil şi în tandem), cu toate obligaţiile achitate către Asociaţie şi FCPR, care se regăsesc în tabelul cu membri columbofili ai Asociaţiei (un tabel va fi arhivat la FCPR şi altul la omologator) vor fi autorizaţi să participe la concursurile columbofile.
Art 10. – Un porumbel poate participa la concursuri într-un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic). Cei care participă în tandem trebuie să fie membri columbofili cu toate obligaţiile achitate către Asociaţie şi FCPR. Tandemurile se acceptă în cazurile în care porumbeii aparţin unei crescătorii cu o singură adresă.
Art. 11.- a) Listele porumbeilor maturi şi tineri ce urmează să participe la concursuri în sezonul competiţional primavară-vară (lista de start) – conform anexei nr. 4 – se întocmesc de către fiecare columbofil, în dublu exemplar, vor fi semnate cu numele şi prenumele acestuia şi licenţa vor fi predate comisiei tehnic-sportive a Asociaţiei până la data stabilită de comisia tehnică a fiecarei asociaţii. In listele de start vor fi consemnaţi numai porumbeii din crescătoria proprie cu titluri de proprietate. La ceasurile electronice fişa de culpare se poate folosi şi ca listă de start.
b)Angajarea la concurs a unor porumbei care nu au foat trecuti pe lista de start atrag dupa sine suspendarea columbofilului pe o perioada intre 1 si 5 ani. Pentru aceasta columbofilii pot solicita tehnicilor de judet stampilarea unei liste de start care ulterior sa o pastreze pentru a face dovada porumbeilor desemnati la inceput de sezon.
c) Listele de start cu porumbeii pui, pentru concursurile din vară – toamnă vor fi trimise la omologator o dată cu dosarul primului concurs. La ceasurile electronice fişa de culpare se poate folosi şi ca listă de start.
d) Listele de start de introduc in programul de clasamente evitandu-se astfel greselile de dactilografiere din cursul sezonului. La ceasurile electronice acestea se transfera direct prin intermediul calculatorului daca este posibil. Introducerea listelor de start in program se face pentru toti crescatorii care participa la concursuri cu respective asociatie pana la primul concurs, moment in care electronic este blocata introducerea altor liste de start. La ceasurile electronice se introduce si seriile cipurilor electronice evitandu-se astfel folosirea cipurilor de pe porumbei prinsi de catre alti columbofli.
Art. 12. a) Înscrierea porumbeilor într-un concurs se face, de către columbofil, pe fişe colective de cromometrare – tip FCPR, în minim două exemplare pentru toate categoriile de distanţe. Fişele sunt puse la dispoziţie de către Asociaţie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fişa de cronometrare în memoria calculatorului care trebuie sa fie listată la primul concurs. Inscrierea porumbeilor în fişa proprie la ceasurile mecanice se face obligatoriu la domiciliu, scrisa citet şi fără corecturi.
b) Participantul la concurs este direct răspunzător de corectitudinea înscrierii următoarelor date pe fişa proprie: Asociaţia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele şi prenumele columbofilului (eventual tandemul), numarul de telefon, numărul de licenţă (legitimaţie) adresa exactă a volierei, semnătura proprie.
c) La toate categoriile de distanţă primii 5 porumbei de pe prima fişă de cronometrare, formează echipa columbofilului.
d) Înscrierea porumbeilor pe fişe colective de cronometrare se face numai cu pastă, citeţ şi fără ştersături – pentru cele două exemplare se va folosi indigo (plombagină) – se pot folosi şi fişe speciale autocopiatoare.
e) Inelele electronice au o serie unica de identificare care trebuie sa apara pe listigul de cipuire. Aceste sunt proprietatea columbofilului. Crescatorii care sunt dscoperiti cu inele electronice (senzori) care in sezonul anterior au fost folosite de catre alti columbofli si nu pot face dovada ca le-au cumparat de la acestia vor fi exclusi din activitatea competitionala pe o perioada intre 1 si 5 ani. Asadar recomandam columbofililor sa cumpere senzori doar de la distribuitorii autorizati sau de la crescatorii care le pot dovedi participarea la concurs cu acei senzori, in scopul limitarii furturilor de cipuri de pa porumbeii pripasiti sau prinsi in timpul curselor.
Capitolul V
Clemarea şi îmbarcarea porumbeilor
Art. 13.
a) Clemarea porumbeilor iar apoi îmbarcarea lor în mijlocul de transport specific columbofil se face în centrul sau în centrele (în funcţie de felul concursului) stabilite de organizatori şi într-o anumită perioadă de timp (ce trebuie respectată de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunoştinţa columbofililor, în şedinţe, telefonic sau scris. La concursurile organizate la categoriile Viteza, Demifond pot fi unul sau mai multe centre de clemare şi îmbarcare. La concursurile organizate la categoriile Fond şi Maraton pot fi mai multe centre de îmbarcare, dar nu mai mult de un centru pe judeţ (asociatie).
În condiţii speciale la solicitarea conducerii asociaţiei columbofile, CNS poate aproba organizarea la fond a două centre de îmbarcare într-un judet. Pentru aceasta se va trimite solicitare scrisă şi memoriu justificativ. Nu va exista clasament pe centre separat pe cele doua centre, doar pe judet, iar în cazul în care la un centru participă şi membrii unui alt judeţ se va face clasament judeţean (membrii judetului) şi de centru (cumulat de pe cele doua centre)
b) Datele de imbarcare ale porumbeilor se precizeaza in Planul de zbor insa pot fi modificate de catre organizatori (asociatie sau comitet de organizare in cadrum mai multor asociatii). Acest lucru va aparea pe clasamentul concursului. Modificarile pot fi facut doar in urma unor prognoze meteo ne-favorabile.
c) Întotdeauna, obligatoriu, la un Centru de clemare şi îmbarcare trebuie să participe :
minim 15 columbofili (sau tandemuri) şi minimum 15 ceasuri de cronometrare pentru categoria Viteza, Demifond ;
minim 40 columbofili (sau tandemuri) şi 40 de ceasuri de cronometrare la categoria Fond ;
minim 50 columbofili (sau tandemuri) şi 50 de ceasuri de cronometrare la categoria Maraton ;
d) Centrele de îmbarcare sunt desemnate de catre Comisia Tehnico-Sportiva a Asociaţiei Organizatoare. Pe fiecare Centru de îmbarcare se va numi un Resposabil de centru care va răspunde de corectitudinea organizării operaţiunilor de centru şi un tehnic-sportiv care va raspunde de dosarul sportiv al concursului. e) Fiecare crescător are obligaţia să îmbarce la cel mai apropiat centru de îmbarcare faţa de crescătorie iar responsabilul de centru are obligaţia să îi primească. La desfiinţarea unui centru de îmbarcare se respectă aceeaşi clauză.
f) Dacă la una din etape nu se întruneşte condiţiile pentru centru de îmbarcare, centrul se desfinţează până la finalul etapelor rămase pe planul de zbor respectiv maturi sau pui. În Asociaţiile cu număr sub 150 de membrii nu se pot face centre de îmbarcare la mai puţin de 10 km unul de altul aerian.
g) Crescătorii unui judeţ (asociaţie judeţeană) îmbarcă la concursurile de fond şi maraton la acelaşi centru (stabilit de organizator în protocol).
h) In cazul in care un centru nu indeplineste criteriile de mai sus referitor la numarul minim de columbofili, se imbarca porumbeii si de la urmatoarea etapa se desfiinteaza centrul atat sub raport al imbarcarii.
i) columbofilii imbarca la acelasi centru pana la desfiintarea acestuia in conditiile RNS. Acestia nu au dreptul de a merge in timpul sezonului sa imbarce la alte centre cat timp centrul lor nu este desfiintat. Desfiintarea unui centru apare in conditiile stabilite de RNS.
Art. 14.-
a) O comisie de clemare este formată din minimum 3 (trei) persoane. Asociaţiile au obligaţia să aibă permanent delegaţi prezenţi la clemarea şi îmbarcarea porumbeilor. Comisia va folosi masă de lucru, cleme de concurs, aparat de clemare (facultativ), pixuri, porumbeii şi fişele de cronometrare prezentate de columbofil sau delegatul său, în funcţie de necesităţi pot funcţiona mai multe comisii de clemare şi îmbarcare. Organizatorul îşi asumă riscurile pentru aventuale erori ce apar din vina persoanelor ce nu sunt membri columbofili dar participă la comisiile de clemare.
b) Clemele de concurs folosite sunt de trei feluri:
1 – din cauciuc inelară, pe ambele feţe avînd marcate în relief câte o serie de cifre, sau 2 – clemă electromagnetică, proprie fiecărui porumbel şi a cărei serie interioară se află în memoria sistemului electronic de cronometrare (special pentru asemenea fel de clemare), 3 – stikere autocolante, cu serie interioara vizibila doar dupa razuire. Asociatiile pot decide modelul pe care il vor folosii.
c) Columbofilul sau delegatul său care participă la concurs numai va asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea şi îmbarcarea porumbeilor proprii. El nu trebuie să afle seriile clemelor de concurs aplicate porumbeilor săi.
Art. 15. — a) Un membru al comisiei preia câte un porumbel din coşul în care au fost aduşi, verifică starea de sănătate şi seria inelului matricol, îl caută şi îl localizează în fişa de cronometrare completată şi prezentată de columbofil; alt membru al comisiei de clemare preia o clemă de concurs şi scrie ambele serii în dreptul porumbelului identificat; al treilea membru aplică clema respectivă pe piciorul porumbelului şi îl depune într-un alt coş special pentru îmbarcare sau îl va întroduce direct într-o boxă a mijlocului auto de transport porumbei. Se procedeaza astfel până la terminarea şi completarea întregii fişe de cronometrare a columbofilului respectiv, urmând apoi alţi columbofili cu porumbeii lor. La fel se procedeaza şi la cei cu ceasuri electronice unde este obligatorie verificarea inelului matricol şi înscrisul din ceas la introducerea în antena a piciorului cu cip.
b) La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima poziţie). Fiecare crescator este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice privitor la fixarea cursei corecte si la verificarea functionarii ceasului atomic . Acest lucru se face de catre columbofil inainte de inceperea procedurilor de imbarcare a porumbeilor iar crescatorul dupa verificarea ceasului nu va participa la imbarcarea porumbeilor sai.
c) Când sunt mai multe concursuri în acelaşi weekend se respectă ordinea cronologică a îmbarcărilor. Listarea fişei de concurs se face obligatoriu imediat după fiecare îmbarcare şi va fi semnata de comisia de îmbarcare după care este predată crescătorului pentru a-şi completa datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenta comisiei de îmbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai multi crescători se va trece numarul concursului în ordine crescatoare pentru fiecare crescător.
d) Sistemele de îmbarcare sunt obligatoriu proprietatea Asociaţiei în timpul sezonului de concursuri. Dobândirea acestora se poate face prin achiziţie sau prin împrumut, însă Asociaţia este direct răspunzatoare de folosirea sistemelor de îmbarcare la toate centrele de îmbarcare din subordinea sa.
f) Asociaţiile columbofile vor introduce in program marca şi seriile sistemelor de îmbarcare. Orice achiziţie de nou sistem de îmbarcare, sau renunţare la un sistem se comunică înainte de a fi folosit la un alt concurs pe mail cu responsabilul cu programul de clasamente.. Folosirea pentru îmbarcare a unui alt sistem de club (alta serie) decat cele introduse in program, atrage dupa sine scoaterea din concurs a tuturor fişelor îmbarcate cu respectivul sistem.
g) Fişa de cronometrare completată, cu bararea locurilor nefolosite din josul paginii, va fi semnată la rubrica respectivă de toţi membrii comisiei de clemare cu numele şi prenumele fiecăruia, licenţa, şi semnătura proprie; fişa (ambele exemplare) vor ramâne la organizatori, cumulându-se toate, în finalul clemării, într-un dosar de concurs.
h) Pentru concursurile de Maraton toti porumbeii vor fi supusi controlului secundar. Acesta se face cu stikere.
MODALITATE DE LUCRU
Controlul secundar se face de catre o a doua comisie care va trece intr-un tabel fiecare porumbel. Fiecare centru de desigilare va avea propriul tabel de control secundar, incis in plic si stampilat peste inchidere.
Astfel se ia o pereche de stichere fara sa fie razuite si unul se lipeste pe inelul porumbelului iar cel de-al doilea se lipeste pe lista de control in dreptul porumbelului controlat. Crescatorul va primi obligatoriu o fisa de imbarcare acasa . (exemplerul 3)
La sosirea porumbelului acasa, crescatorul va dezlipi stikerul de pe inel, il va lipi in dreptul porumbelului pe fisa nr 3, si il va razuii pentru a vedea codul din interior. Acel cod va fi anuntat telefonic.
La desigilare crescatorul va aduce cu el fisa nr 3 care va contine lipite stikerele de la toti porumbeii constatati. In acelasi timp cu desigilarea ceasurilor (sau listarea celor electronice) se va desface plicul (acesta trebuie pastrat intact de responsabilul de cetru sub sanctiune anularii concursului pentru acesta) si se va compara prin razuire minim primii 2 – 5 porumbei ai fiecarui crescator.
Fisa nr 3 se va atasa fisei de desigilare si va face parte din dosarul concursului in mod obligatoriu. Crescatorilor care nu prezinta fisa 3, sau care au diferente intre codul de pe fisa 3 si cel de pe re-clemare li se anuleaza concursul sau porumbei a caror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar.
In masura posibilitatilor, comisia de anuntare a porumbeilro va trimite prin mail procesul verbal al anunturilor telefonice catre centrele de desigilare pentru verificare incrucisata a anunturilor, orelor de anunt si veridicitatii anunturilor. Porumbeilor sositi fara stikere li se va anula concursul.
i) Organizatorii pot decide astfel de măsuri şi la etapele din alte categorii. Deciziile organizatorilor sunt suverane.
Art. 16. a) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bază de sexe, în toate boxele, astfel încât să nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Această operaţiune se face sub îndrumarea unui membru columbofil care va întocmi şi diagrama concursului în care se va consemna numărul de porumbei existent în fiecare boxă şi numărul total în final. Ea va trebui să conţină precizat şi numărul de metri pătraţi folosibili ai mijlocului de transport respectiv.
b) Numărul de porumbei îmbarcaţi în boxe pe unitatea de suprafată (1 metru pătrat) este de maximum:
1. – 40, la concursurile de Viteza, Demifond ;
2. – 35, la concursurile de Fond ;
3. – 25, la concursurile de Maraton.
În cazul în care pentru un concurs de demifond sunt necesare 2 zile pentru transport se respectă prevederile de la punctul 2.
Art. 17. – Dacă în timpul clemării sau îmbarcării se eliberează involuntar unul sau mai mulţi porumbei şi aceştia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi prezentaţi organizatorilor în aceeaşi zi. Dacă aceşti porumbei aparţin unor Asociaţii din alte localităti, ei vor fi declaraţi până în prima zi a concursurilor, la ora 8 dimineaţa ziua concursului. În cazul ne-anunţării porumbeilor scăpaţi comisia tehnico-sportivă a asociaţiei organizatoare poate lua măsuri de anulare a concursului pentru centrul respectiv sau alte masuri la nivel de clasament. Orice măsură se va justifică prin proces verbal.
Art. 18. – După terminarea operaţiunilor de clemare şi îmbarcare a porumbeilor comisia tehnic sportivă a organizatorului concursului (împreună cu delegaţii ai Asociaţiilor participante, când este cazul) sau tehnicul de centru de îmbarcare, vor întocmi Dosarul care va însoţi mijlocul de transport porumbei la locul de lansare. Astfel câte un exemplar al fiselor de cronometrare, vor fi ştampilate şi semnate de împuterniciţi şi vor fi puse în dosar. Fiecare centru de îmbarcare poate avea dosar propriu, sau la ultimul centru se pot cumula toate fişele într-un singur dosar.
Tot din dosar mai face parte procesul verbal de lansare tip FCPR (în trei exemplare) care se va completa la majoritatea rubricilor inclusiv evidenţa pe Asociaţii a porumbeilor angajaţi, semnată şi ştampilată corespunzător de organizator.
Procesele verbale la concursurile din străinătate vor fi traduse în limba naţională a delegatului-observator, a celui ce urmează să confirme lansarea sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
Diagrama concursului, a mijlocului auto de transport porumbei, în două exemplare, semnată şi ştampilată va face parte din dosar.
Deplasarea mijlocului de transport în vederea colectării porumbeilor de la mai multe centre de îmbarcare se face cu boxele sigilate avand aplicate sigilii. La sosirea la noul centru de imbarcare se vor verifică sigiliile.
Înscrierea în fals a unor porumbei sau crescători la un concurs, (fişe false) atrage după sine suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de minim 10 ani a persoanelor responsabile. (responsabilul de centru si tehnicul sportiv de la acel centru).
Capitolul VI
Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare
Art. 19. – a) Columbofilii trebuie să deţină ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS şi în perfectă stare de funcţionare, cu bandă de hârtie, tuşiere de calitate şi tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile fară capac la disc sau fără clapetă la fiecare cusetă).
b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasă de plastic de protecţie prevăzută de fabricant sub capac şi o şaibă de la tuşiera, de siguranţă;
c) La ceasurile cu bandă de hârtie dublă, banda valabilă pentru concurs este banda de pe tamburul interior,
d) Orice ceas de cronometrare trebuie să aibă trecut, pe o etichetă, la exterior, numele şi prenumele proprietarului.
e) Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de funcţionare a ceasului ( mecanic sau electronic).
Art. 20. a) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul si în perioada de clemare şi îmbarcare a porumbeilor.
b) Comisia de sigilare este formată din minimum trei persoane, în comisie pot fi incluşi şi delegaţi ai altor Asociaţii participante.
c) Pe banda de cronometrare, la începutul ei se consemnează:
1. concursul şi data lansării;
2. numele şi prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme în ceas,
3. seria ceasului;
4. comisia de sigilare formată din trei persoane cu nume, prenume şi semnătură proprie;
5. o stampilă
d) Fixarea Indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specifice fiecărui ceas şi anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximă de funcţionare a ceasului).
Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.
e) Fixarea orei se face la o oră întreagă, cel mai tîrziu la ora 20. Orarul trebuie să fie fixat pe ora stabilită iar minutarul trebuie să fie la zero (0).
Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceeaşi pentru toţi columbofilii participanţi la concursul respectiv).
Ceasul se sigilează de către comisia de sigilare astfel încât inelul format din altă sau sârmă subţire să nu fie prea larg (să permită intredeschiderea capacului), cu plomba ştantaţă.
f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenţi doar la desigilarea şi controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinşi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de anunţarea şi marcarea primului control final la ceasurile mecanice.
g) Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate. Acestea listeaza dupa cuplare, lista cuplarilor, o semneaza si o ataseaza in dosarul asociatiei.
Cuplarile se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de imbarcare sau sosire fara calculator este nula si duce la anularea porumebilor cuplati prin aceasta procedura.
Face exceptie acest lucru, imbarcarea de urgenta , doar in cazul cipurilor defecte constatate in timpul imbarcarii, si pentru aceasta se va atasa lista de cuplari din nou la dosarul concursului semnata si stampilata de comsia de imbarcare..
Asociatiile raspund prin tehnciul sportiv de persoanele desemnate sa faca cuplarea senzorilor.
Orice modificare ulterioara a cuplarilor, atrage dupa sine listarea unei noi liste de cuplari care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul presedintelui asociatiei si sub sanciunea anularii rezultatelor a celor care nu respecta aceasta prevedere. Lista cu cuplari in format electronic va fi trimisa responsabilului cu programul care o va introduce in programul de clasamente pentru crescatorul in cauza, astfel ca cipul nou va intra in baza de date a FCPR.
h) Fişa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu arată ora ceasului atomic citită) va fi anulată.
i) Este interzis să se facă modificări pe fişa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea concursului. Asociaţiile care au concurenti cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor raspunde de corectitudinea îmbarcarcarilor.
j) Columbofilul care participă la concursuri trebuie să posede ceas de cronometrare si să facă dovada înregistrării obligatorie a porumbeilor proprii în ceasul înscris de pe fişa de cronometrare.
k) Cu ocazia sigilării ceasurilor la toate tipurile de concurs se întocmeste un Proces verbal de sigilare în care vor fi trecute toate ceasurile participante după următorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, Asociaţie, seria şi modelul ceasului, numărul de ordine a cuşetei de pe circumferinţa discului, în pozitia sigilat care va fi semnat de membri comisiei şi stampilat corespunzător.
Art. 21. – a) La pornirea ceasurilor, controlul final cât şi la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activităţii respective. În acest sens organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie un aparat radio (al saselea bip sonor marchează ora exactă) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioară a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.
b) Pornirea ceasurilor se face numai în ziua anterioara datei stabilirii lansării porumbeilor, la ora la care a fost fixat cronometrul, la nivelul sediului Asociatiei organizatoare sau pe centre (stabilite de organizatori) după cum urmează:
1. La toate concursurile de Viteza, Demifond, Fond si Maraton la pornirea ceasurilor trebuie sa fie prezenta o comisie formata din minim 3 membri columbofili stabilita de conducerea Asociatiei, care va intocmi si semna procesul verbal de pornire a ceasurilor mecanice. Nu e obligatorie prezenta columbofililor posesori de ceasuri electronice, intrucat nu se vor trece in procesul verbal de pornire insa respectivul centru trebuie sa aiba la desigilare prezenta a minim 15 columbofili si ceasuri constatatoare. In caz contrar cetrul se desfiinteaza atat din punct de vedere al desigilarii cat si al imbarcarii porumbeilor pentru respectivul plan de zbor.
c) La toate modelele, cu exceptia ceasurilor Junior, Benzing Paloma si a celor electrice si electronice computerizate, după pornirea ceasurilor, de către fiecare columbofil, se va manevra, din cheie, banda inregistratoare astfel încât să se poată citi, de către comisia de pornire a ceasurilor, marcajul initial în vizorul ceasului.
d) Numai după marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se va intocmi un proces verbal de pornire în care se vor mentiona: numele si prenumele proprietarului, seria si modelul ceasului, numărul cusetei de pe disc unde se va introduce prima clemă, care va fi semnat de minimum 3 columbofili si stampilate. La centrele de imbarcare unde se fac toate operatiunile (sigilare, pornire si desigilare) pentru tori crescatorii se pot folosi procese de verbale comune, care sa aiba coloane pentru operatiile enumerate mai sus si in care semneaza columbofilul la sigilare, la pornire si daca este cazul si la desigilare.
e) După terminarea operatiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a masinii cu porumbei si a ceasurilor, atât stampila Asociatiei organizatoare, clestele de sigilat cat si cheia de autorizare-evaluare a ceasurilor electronice cat si sistemele de imbarcare se vor pastra in conditi de siguranta maxima pana la desigilare. Responsabilul de centru va raspunde de siguranta acestora.
f) Dacă în momentul bătăii de pornire a ceasurilor un ceas nu porneste se acordă 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigilează ceasul .
Capitolul VII
Transportul porumbeilor la locurile de lansare
Art. 22. Transportul porumbeilor clemaţi se face numai cu mijloace specializate de transport obligatoriu sigilate după îmbarcare, iar în diagrama maşinii se va specifica suprafaţa totală funcţională a boxelor cu porumbei.
Art. 23. – a) Boxele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de adăpare şi alimentare din exterior sau interior şi să aibă o înăltime interioară de cel puţin 22,5 cm. Boxele trebuie să fie numerotate vizibil. În funcţie de tipul constructiv al mijlocului de transport mai sunt necesare : o scară mobilă de acces, bidoane şi jgheaburi pentru apă, saci cu mâncare, mătură şi făraş, etc.
b) Pentru transportul porumbeilor Asociaţiile trebuie să facă apel la şoferi şi columbofili delegaţi – lansatori cu experienţă. Ei vor fi instruiţi de către organizatori.
c) Porumbeii trebuie să fie asiguraţi cu hrană şi apă pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilită, din motive obiective (defectiune a maşinii, vreme total nefavorabilă, etc.) să se poată amâna lansarea. În această situaţie, delegatul – lansator este obligat să informeze telefonic conducerea Asociaţiei organizatoare iar aceasta să aducă situaţia de fapt la cunoştinţa columbofililor participanţi.
Art. 24. a) După terminarea îmbarcării porumbeilor, fiecare boxă sau seturi se boxe se sigilează de către organizator. În acest moment delegatul – lansator preia de la organizatori Dosarul ce conţine:
1. trei exemplare a procesului verbal de lansare;
2. două exemplare a diagramei maşinii;
3. un exemplar a tuturor fişelor de cronometrare colectivă a porumbeilor îmbarcati;
4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon a delegatului – observator din localitatea de lansare a porumbeilor;
5. un plic obişnuit, pentru intern şi unul special (cu valoare timbrată) la concursurile din străinătate, suma de bani necesară.
6. pentru concursurile din străinătate Certificatul sanitar-veterinar
Art. 25. – Delegatul – lansator trebuie să acorde toate îngrijirile porumbeilor care-i sunt încredinţaţi atât pe drum cât şi la sosirea la locul de lansare (hrană, apă, parcare la umbră, în linişte şi aer liber, etc.). El va detine un ceas de mână reglat la ora oficială a României şi un telefon mobil.
Capitolul VIII
Lansarea porumbeilor
Art. 26. – a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, la începutul anului, conform planurilor de concursuri, atât din localităţi unde funcţionează Asociaţii columbofile cât şi din alte localităţti unde nu sunt Asociaţii (în acest ultim caz, Asociaţia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul-observator, împuternicit de Asociatia gazdă).
b) CNS va face demersurile necesare în funcţie de localităţile de lansare din planurile de zbor şi va transmite Asociaţiilor lista cu lansatorii atât din România cât şi din străinătate. Înainte cu minim 48 de ore, Asociaţia organizatoare va lua legătura cu delagatul lansator pentru stabilirea punctului de întâlnire în vederea lansării.
Art. 27. a) Prezenţa delegatului – observator este obligatorie la locul stabilit pentru întâlnire şi apoi la locul de lansare. Cu dosarul concursului în mână, privind pe diagramă, delegatul – observator verifică integritatea boxelor, a sigiliilor, dacă toti porumbeii posedă inele şi cleme de concurs şi dacă numărul de porumbei din mai multe boxe corespunde numărului trecut pe diagramă. Verificarea se face în mod operativ fără a impieta asupra orei programate pentru lansare.
Apoi se rup sigiliile, se scot lacătele sau şuruburile de închidere a uşilor şi la semnalul delegatului – lansator, privind la ceas, se eliberează toţi porumbeii. Numai după acest moment delegatul – observator completează rubricile procesului verbal de lansare (în trei exemplare), neuitând ziua şi ora lansării (la concursurile din străinătate ORA ROMÂNIEI) îşi scrie numele şi prenumele, adresa completă şi numărul de telefon, aplică ştampila şi semnează. Aplică ştampila şi semnează şi pe diagrama maşinii (două exemplare). Urmează aplicarea ştampilei (fără semnătură) pe fiecare din fişele de cronometrare colectivă prezente în dosar în cazul depistării unor nereguli se vor consemna în procesul verbal de lansare.
Delegatul – lansator va primi plicul deschis ce are completată adresa omologatorului concursului respectiv şi introduce un exemplar al procesului verbal de lansare şi un exemplar al diagramei. Deplasarea delegatului – observator va fi suportată de organizatori. Plicul, devenit scrisoare, se trimite, prin serviciul poştal, de către delegatul – observator din localitatea de lansare, imediat sau, cel târziu, în prima săptămână de după lansare.
b) În caz de forţă majoră (maşină defectă) se poate efectua lansarea din altă localitate cu aprobarea Asociaţiei organizatoare, a CNS (anunţat telefonic responsabilul de zonă din cadrul CNS şi apoi scris) şi bineînţeles a conducerii Asociaţiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localităţi, pentru avizarea lansării. Noua localitate va fi consemnată în procesul verbal de lansare.
c) În cazul în care delegatul – lansator nu soseşte la lansare din motive excepţionale ce nu ţin de culpa Asociaţiei organizatoare a concursului, confirmarea lansării va fi dată telefonic de Preşedintele CNS sau dacă acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat în scris FCPR despre această lansare. Se va face dovada lansării din acea localitate. Se acceptă maxim un caz de acest tip într-un sezon.
d) La lansare poziţia GPS a maşinii trebuie să fie vizibilă în pagina de supraveghere de pe Internet şi ulterior listata si atasata la dosarul concursului. Datele se memoreaza un an. Orice concurs la care poziţia maşinii nu poate fi vazută sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS nu se va putea folosi în campionatul naţional. Pozitia masinii poate fi data in functie de softul programului se supraveghere in grade minute si secune sau doar in grade – longitudine si latitudine – In programul de clasamente se introduc datele in format grade, minute, secunde, pentru cazul gradelor folosindu-se un program de transformare:

http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

e) in cazul cand sunt mai multe masini pe locul de lansare se introduc in program datele unei singure masini si se filmeaza lansarea pentru confirmarea prezentei celorlalte masini. (Este valabil si in cazul in care doar o masina din cele din teren are sistem GPS)
Capitolul IX
Constatarea porumbeilor
Art. 28.- a) Tinând cont de distanta dintre localitatea de lansare si crescătoria proprie, de conditiile meteorologice, a orei matinale de lansare – in principal a vitezei de zbor a primilor porumbei, columbofilul sau un “inlocuitor” al acestuia va astepta, cu ceasul de cronometrare functionând (si trecut in procesele verbale de sigilare si de pornire) sosirea păsărilor, in ordinea sosirii in crescătorie, columbofilul deposedează porumbelul, de clema de concurs si o introduce (dacă e cazul, mai intâi, intr-un tub mic inchis la un capăt la toate ceasurile fara capac si clapeta) prin orificiul de acces în ceasul de cronometrare sigilat (tubul mic se introduce cu deschiderea in jos) si imediat se actionează mecanismul ceasului – o cheie, o pârghie, astfel incât discul din interior să se rotească, iar mecanismul de imprimare să stanteze ziua, ora, minutul si secunda marcării pe banda de hârtie. S-a consemnat, astfel, constatarea porumbelului. Pe rând si numai câte o singură clemă va fi introdusă în ceas si “marcat” (actionat imediat mecanismul de rotire). Unei cleme de concurs din cuseta de pe circumferinta discului îi corespunde un marcaj complet de pe banda de hirtie.
b) Porumbeii clemati cu cleme magnetice vor fi inregistrati electronic, prin placa de la intrare in volieră, in memoria ceasului si în lipsa columbofilului la crescatoria proprie.
c) Columbofilii care nu posedă ceas constatator, printr-o întelegerea anterioară, introduc cleme de concurs intr-un ceas vecin.
d) Dacă ceasul de cronometrare prezintă defectiuni sau se opreste si are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul si deschide, iar clemele se pot introduce, pe rând, în alt ceas cu obligatia ca banda ceasului defect si ceasul constatator să fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de desigilare, anuntând acest lucru; banda respectivă se atasează fisei de cronometrare proprii (in caz contrar se anuleaza rezultatele etapei respective la columbofilii in cauza).
e) Nu se ocupă niciodată ultima cusetă a ceasului mecanic sau electric.
Art. 29. – a) Durata maximă de concurs este următoarea:
* 2 zile, inclusiv ziua lansării, pentru distante de 100-300 km;
* 3 zile, inclusiv ziua lansării, pentru distante de 300-500 km;
* 6 zile, inclusiv ziua lansării, pentru concursurile peste 500 km.
b) Incepand cu sezonul 2010, timpul de neutralizare va fi calculat ca si in tarile vestice (Belgia, Olanda) in functie de ora de rasarit si apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va incepe cu 30 min. inainte de rasaritul soarelui si se va incheia cu 30 de minute dupa apus. Calculul rasaritului si apusului se va face pentru fiecare judet organizator in parte iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea.
Tot pe acest program orice crescator va putea sa vada durata fiecarei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.
c) Porumbeii pot fi constatati si în timpul noptii (porumbei ce zboară si in conditii de vizibilitate redusă sau, din diverse motive, columbofilul depisteaza mai târziu porumbelul sosit în volieră).
Art. 30. – Dacă este cazul, în timpul constatării porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat să admită cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea Asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau Comitet Director al FCPR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcările acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control “intermediar” la ceas) etc., după care vor intocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentă conducerii Asociatiei, CNS sau CD al FCPR. Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie.
Art. 31. – a) In cazul concursurilor de Fond si Maraton este obligatorie anuntarea telefonica a sosirii primilor doi porumbei (pe crescator) in maxim o ora de la marcarea in ceas. Anuntul va contine nume, prenume columbofil, Asociatia, numar inel matricol porumbel, ziua, ora, minutul marcarii in ceas iar organizatorii îşi rezervă dreptul de a controla sosirile anunţate de oricare columbofil. Neanunţarea telefonica a primilor doi porumbei sositi sau anuntarea tardivă (peste o oră de la sosire) conduce la anularea intregului concurs. Porumbeii sositi dupa ora 22.00 pot fi anunţaţi până cel târziu ora 06.00 a dimineţii următoare. La concursurile de fond se anunta doar porumbeii sositi in prima zi de concurs.
La Maraton se vor anunta primii doi porumbei in primele doua zile de concurs pentru fiecare judet (prima zi = ziua in care sosesc porumbei in judetul respectiv). In conditile unui concurs bun, orgainzatorii pot decide prin anuntarea telefonica si prin intermediul internetului sistarea anunturilor telefonice in momentul cand se apreciaza ca minim 40% dintre porumbei au sosit in toate judetele particpante.
b) Se consideră prima zi de concurs ziua în care sunt sosiţi şi marcaţi în ceas primii porumbei pe concurs (este posibil numai unul) chiar dacă sunt sosiţi în ziua a 2-a, a 3-a etc., după ziua lansării.
c) Dublajele altor concursuri sunt acceptate în timpul desfăsurării concursurilor de Fond si Maraton, când se pot face concursuri din categoriile Viteza si Demifond în acest caz benzile ceasurilor vor rămâne în dosarele concursurilor cu distanta cea mai mare.
d) Perioada de organizare a concursurilor pentru maturi si tineret se poate decala in functie de EPIZOTII şi CALAMITATI NATURALE dar să nu depăşească 15 etape pentru categoría Viteza, Demifond respectand planul de zbor depus la CNS si aprobat.
Capitolul X
Desigilarea ceasurilor
Art. 32. – a) După perioada de timp alocată desfăşurării concursului sau mai devreme (dată stabilită de organizatori), columbofilul, având în posesie ceasul constatator mecanic sau electronic unde a introdus clemele de concurs sau a înregistrat sosirile, se va deplasa la ora şi centrul stabilit de organizator pentru desigilare. Şi ceilalţi columbofili cu ceasuri defecte, oprite, fară cleme etc., trebuie să fie prezenti. La concursurile categoriilor Viteza, Demifond se pot desigila ceasurile si în prima zi de concurs.
b) Locul de desigilare poate fi în unul sau mai multe centre dar cu respectarea obligatorie a prezentei a unui numar de minim 15 columbofili si minim 15 ceasuri la toate concursurile. Centrele de desigilare se stabilesc de organizatori şi centrele de îmbarcare şi vor avea numit un responsabil de centru şi un tehnic care se va ocupa de dosarul concursului. Nominalizarea persoanelor responsabile pe centre se face la începutul sezonului.
c) Dacă, din diverse motive un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv, sigilat sau chiar cu sigiliul rupt, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data clemării porumbeilor în concursul următor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre verificare. După ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima întâlnire la Asociatie. Banda ceasului va fi atasată fisei de cronometrare corespunzătoare (a concursului anterior). In caz contrar se anuleaza rezultatele anului respectiv la columbofilul in cauza.
d) columbofilii desigileaza obligatoriu la centrele la care au fost desemnati intreg sezonul cu exceptia desfiintari centrului in conditiile RNS.
e). Împuternicitul centrului, la finalul desigilării, va ridica toate actele şi le va trimite, în cel târziu trei zile, comisiei tehnic-spotive a Asociaţiei organizatoare şi de aici clasificatorului pentru întocmirea clasamentului concursului.
Art. 33. – Comisia tehnic – sportivă a Asociatiei organizatoare sau (într-un alt centru a Asociaţiei, însărcinată cu desigilarea), va verifica, pe rând, fiecare ceas, integritatea lui, prezenţa sigiliului. Excepţie fac ceasurile electronice computerizate. Fiecare ceas verificat este consemnat în procesul verbal de desigilare. Toate aceste operaţii se fac înainte de ora stabilită pentru controlul final.
Art. 34. a) O persoană desemnată dinainte, având un ceas de precizie (posibil ceasul atomic al sistemelor de îmbarcare elctronice) anunţă, cu voce tare, ora exactă a controlului final, moment în care fiecare columbofil manevrează mecanismul ceasului- cheie, parghie, marcand astfel controlul final. Apoi, după un interval de timp ce poate fi de la 1 minut la 10 minute, stabilit de organizatori se face, de către toţi columbofilii al doilea marcaj de control final. Numai după această a doua marcare se trage banda la geamul vizor. Nu se trage banda la ceasurile Junior sau Benzing Paloma, Benzing CC, în schimb la ceasurile Heirman, Pllaschaert mai este nevoie de incă un marcaj “bătaie, pontare” (al 3-lea).
b) După marcajele finale, fiecare columbofil primeste fişa de cronometrare colectivă a porumbeilor proprii şi asteaptă, în continuare desigilarea ceasului.
Art. 35. – Urmează desigilarea propriu-zisă care se face public de către comisiile tehnic sportive întocmite în acest sens. Comisia este formată din minimum trei persoane. La masa de lucru columbofilul prezintă ceasul sigilat si fisa de cronometrare colectivă. El va sta aproape, supraveghind în liniste, operaţiile de scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora în fisa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, îl deschide si în functie de modelul ceasului, extrage cu atentie mai întâi discul cu cleme iar apoi banda de hârtie imprimată.
Dacă se rupe banda in timpul manipulării ei de către comisia de desigilare, se va face un proces-verbal în acest sens iar banda va fi luată in considerare.
Are loc acum o primă verificare a benzii de ceas făcută de al doilea membru al comisiei care va urmări:
– însemnările şi stampilele de la incepul benzii;
– consemnarea numelui şi prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv,
– perforarea de control iniţial care trebuie să fie înainte de marcajul de control iniţial;
– marcajele să fie vizibile, – zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimă acest lucru);
– marcajele de control final (minimum două);
– perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unică, obligatoriu în al doilea marcaj final sau după acesta;
Apoi va citi cu atenţie primul control final – abaterea de la ora exactă, în plus sau în minus trebuie să fie mai mică de 3 minute în 24 ore de functionare a ceasului.
In timpul al doilea se va face o verificare simultană, încrucisată a marcajelor de pe bandă, numărul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cusete pe circumferinta discului (mobilizat din ceas sau rămas în ceas pe o latură a acestuia-după modelul ceasului). Ceasurile fără capac la disc sau fară clapete la cusete, prevăzute de fabricant, trebuie să contină clemele de cauciuc în micile tuburi cu deschiderea in jos. Unei cleme trebuie să-i corespundă obligatoriu o marcare pe bandă. A se regla ceasurile Junior in acest sens.
În al treilea timp lucrează toţi membrii comisiei:
1. Primul extrage, numai în ordine (de la prima clemă la ultima) si citeste seriile clemei,
2. Al doilea notează, scrie pe bandă, dar în afara cadranelor sau datei imprimate, în ordinea marcărilor pe bandă (1,2,3 etc.), ziua, ora, minutul si secunda marcării porumbelului, seriile (mare si mică) a clemei corespunzătoare si prin dictare sau citire de pe fisă, trece si seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru – exemplu: Junior sau Benzing Paloma); dacă în ceas au marcat mai multi columbofili va consemna si numele si prenumele proprietarului porumbelului;
3. Un al treilea membru notează pe fisa de cronometrare în dreptul porumbelului: ziua, ora, minutul si secunda sosirii si numerotarea ordinii scoaterii din ceas, în lateral dreapta (1,2,3 etc.)
Se procedează astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau dacă organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor dupa o anumită ora (au sosit cca. 25-30% din porumbei) se respectă această hotărâre. Marcajele care nu au clemă corespondentă se anulează, se barează – scriind “Anulat’ si numele, prenumele si semnătura membrului comisiei.
De asemenea, la sfarsitul benzii se va scrie ora primului control final, care, va fi trecută si pe fisa colectivă de cronometrare (stanga sus) si corectia totală de timp în secunde cu semnul + (plus) sau – (minus). Apoi în afara celui de al doilea marcaj se trece obligatoriu de către fiecare membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnătura proprie. De asemenea, membrii comisiei de desigilare vor semna si în partea de jos a fisei de cronometrare, în locul rezervat acestui lucru. În final banda de ceas pliată gen “armonică” se prinde cu o agrafă de fisa de cronometrare colectivă proprie si se înaintează comisiei tehnic-sportive care va aplica stampila, în afara marcărilor de crontrol final.
Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula rândul porumbeilor nemarcati, neconstatati, nesositi la ceas. Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar listarea sosirii porumbeilor trebuie facuta concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice.
Art. 36. – După terminarea desigilării tuturor ceasurilor si listarii sosirilor din ceasurile electronice, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu fisele corespunzătoare si celelalte fise fară nici o adnotare precum si listingurile de sosire in ceasurile electronice, împreună cu procesul verbal de lansare, diagrama masinii, procesul verbal de sigilare, procesul sau procesele verbale de pornire a ceasurilor, procesul sau procesele verbale de desigilare, certificatul sanitar-veterinar (pentru concursurile din străinătate) si alte procese verbale intocmite la concursul respectiv (derogari de la planul de zbor aprobate de presedintele CNS, control la volieră, rupere de benzi, sesizări, abateri si sanctiuni etc.) vor constitui cuprinsul dosarului care va merge la clasificator pentru întocmirea clasamentelor – a porumbeilor si a columbofililor.
Capitolul XI
Corectiile de timp a ceasurilor
Art. 37. — Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare fată de ora oficială se calculează astfel: – se stabilesc diferentele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rămânerea în urmă a ceasurilor între ora oficială si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezintă corectia totală (Ct) pentru fiecare cronometru; – se calculează corectia pentru o oră (Co) impărtind corectia totală la numărul intreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N
– se calculează corectia initială (Ci) pana la ora marcării primului porumbel sosit în concurs, Ci =Co x Np, in care Np este numărul intreg de ore de la pornirea ceasului până la inregistrarea primului porumbel.
– în funcţie de durata aproximativă între marcările primului porumbel şi de mărimea corecţiei pentru o oră, o jumătate sau un sfert de oră, se aplică corecţia definitivă (Cd) tuturor porumbeilor marcaţi în ceasul respectiv. Corecţia definitivă, pentru fiecare porumbel, va apărea atât în fişele de cronometrare cât si într-o coloană a clasamentului porumbeilor.
Capitolul XII
Clasamentele concursului
Art. 38. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se intocmesc, folosind Programul Naţional de Clasamente după cum urmează:
– clasamentele la categoria Viteză, Demifond pot fi:
clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare daca se intrunesc conditiile art.3 pct.1 (minimum 20 columbofili si 250 porumbei) şi minim 20 de columbofili şi 20 de ceasuri prezenţi la desigilare.
– clasamentele la categoria Fond pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judeţ şi clasamente pe centre de îmbarcare daca se intrunesc conditiile art.3 pct.2 (minimum 40 columbofili si 250 porumbei).
– clasamentele la categoria Maraton pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet. si clasamente pe centre de îmbarcare daca se întrunesc conditiile art.3 pct.3 (minimum 50 columbofili şi 250 porumbei).
b) Ca date generale, iniţiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora exactă pornire ceasuri, timpul de la pornire până la lansare, ora exactă control final, timp de functionare cceasuri, număr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati (maximum 20 % din cei angajati la concurs), număr columbofili participanti.
Crescătorii care concureaza cu alte Asociaţii judetene decat ce-a din care fac parte participa la concursuri cu coduri ale respectivei Asociaţii si automat sunt centralizaţi in campionatul respectivei Asociaţii. Participarea la diferite categorii cu asociatii diferite se fac in conditiile RNS, cu mentiunea ca porumbeii sunt legati direct de codul de crescator iar acestia se introduc in lista de start electronica la inceputul sezonului (inainte de prima etpa a asociatiei respective)
d) Ca date particulare fiecărui porumbel: pozitia sa în fisa de cronometrare colectivă (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul si secunda sosirii scrisă în fisă în dreptul păsării respective.
Art. 39. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescândă a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu două zecimale si pentru maximum 20% (douăzeci) din totalul porumbeilor angajati la concurs.
b) Numarul de porumbei luati in calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numarul total al porumbeilor cumulat din fisele de imbarcare al columbofililor participanti la acel concurs.
c) Punctajul penalizat al unui porumbel in clasamentul national se calculează după formula cu două zecimale si anume: Lp x 1000 / Np
în care Lp este locul porumbelului în clasament, Np numărul de porumbei angajati pentru toate categoriile.
d) Asociatiile vor calcula la cererea crescatorilor, punctajele penalizate pentru primii trei porumbei la categoriile prevazute de FCI in vederea stabilirii lotului olimpic al Romaniei folosind formula FCI. Aceste date se introduc in cardurile electronice prezente pe pagina fiecarui judet pentrru centralizarea nationala a Lotului Olimpic
Art. 40. – Din clasamentele concursului trebuie să rezulte:
a) Clasamentul porumbeilor:
– antetul cu Asociaţiile columbofile participante;
– numărul concursului;
– categoria de concurs;
– localitatea de lansare (eventual ţara);
– principalele localităţi de sosire a porumbeilor;
– data şi ora lansării;
– numărul porumbeilor participanti;
– numărul porumbeilor clasaţi;
– numărul columbofililor participanţi;
– ziua,ora, minutul, secunda şi domiciliul primului porumbel din clasament;
– ziua,ora, minutul, secunda şi domiciliu ultimului porumbel din clasament;
În tabel:
– locul ocupat de porumbel;
– numele şi prenumele columbofilului;
– numele Asociaţiei;
– inelul matricol şi anul fiecărui porumbel;
– sexul acestuia;
– ora, minutul şi secunda corectate a sosirii porumbelului;
– distanţa de zbor omologată, calculată cu GPS;
– viteza medie (metri/minut) a fiecărui porumbel;
– punctajul penalizat al fiecărui porumbel.
b) Clasamentul columbofililor:
– antetul ca mai sus,
– numărul şi felul concursului;
– localitatea de lansare;
– principalele localităţi de sosire;
– numărul de porumbei angajaţi;
– numărul de porumbei clasaţi;
– numărul de columbofili participanţi;
În tabel (în ordinea crescătoare a punctajelor penalizate):
– numele şi prenumele columbofilului;
– numele Asociaţiei;
– număr de porumbei angajaţi de columbofilul respectiv;
– numărul porumbeilor clasaţi
– punctajul celor mai buni 2 porumbei din echipa primilor 5 porumbei de pe prima fisa de cronometrare la toate categoriile.
– ordonarea în partea a doua a clasamentului si a columbofililor care nu au clasat nici un porumbel.
Art. 41. – După fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca în termen de maximum 20 zile de la data desigilării sa finalizeze clasamentele. Participantii pot sa vada clasamentele direct pe site-ul federaţiei http://www.fcpr.ro. Contestaţiile, în cazul unor greşeli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau în considerare dacă au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la data aflării rezultatelor. Răspunsurile, în scris, ale comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie în termen de 5 zile.
– Dupa epuizarea perioadei de contestatii, operatorul judetean in pagina judetului de pe Programul National de clasamente va optiona butonul – CONCURS FINALIZAT. In acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se optioneaza doar in momentul cand clasificatorul este absolut sigur ca clasamentul este gata. Dupa acest moment pagina va fi blocata si nu se vor mai putea face alte modificari in clasament. Daca omologatorul va constata deficiente si nevoia de corecturi aceste se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail catre Responsabilul cu programul de clasamente.

Capitolul XIV
Dosarul final al concursului
Alt. 42.- Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu intr-un dosar (sau dosare) cu sină.
Dosarul final al concursului va cuprinde următoarele:
– procesul verbal de lansare;
– diagrama mijlocului de transport;
– certificatul sanitar veterinar
– procesul verbal de sigilare ceasuri – la toate categoriile
– procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;
– procesul verbal de desigilare a ceasurilor de concurs,
– alte procese verbale si acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;
– listingul pozitiei masinii la lansare, cu pozitia (coordonatele) de la momentul lansarii si minim 2 pozitii inainte si doua dupa lansare. (Raport pozitii)
– fisele de cronometrare colectivă (stampilate la locurile de lansare sau ambele, cand se operează desigilarea pe copii), intr-o anumită ordine (pe Asociatii, în ordine alfabetică, etc.) completate corespunzator si fără stersături.
– benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea.
– fisa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite
– adresa si numărul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legătura.
Comisiile tehnico-sportive ale asociatiilor au obligatia salvarii clasamentelor imediat dupa optionarea butonului – Concurs finalizat – in calculatorul propriu pentru a prevenii defectiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.
Art 43. – Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de către comisia tehnic-sportivă organizatoare la omologator, după cum urmează:
– la concursurile organizate cu peste 3000 de porumbei angajati, termenul de expediere (data postei) va fi de maximum 30 zile;
– la toate celelalte concursuri, termenul de expediere va fi de maximum 30 zile.
Intarzierile in trimiterea dosarelor concursului se sanctioneaza de catre CNS cu una din urmatoarele sanciuni:
1 – suspendarea relatiilor cu FCPR a tehnicului si presedintelui asociatiei organizatoare (sau a comitetului de organizare).
2 – anularea rezultatelor tehnicului si presdintelui asociatiei organizatoare(sau a comitetului de organizare).
Listele de start se pastreaza la sediul asociatiei, iar omologatorul le va viziona in format electronic in programul de clasamnete pe baza unei parole de acces.
Dosarele se trimit cu Posta rapida, sau personal, iar omologatorul va pastra dovada primirii dosarelor pentru eventuale contestatii.
Art. 44. a) Omologatorului desemnat judetului respectiv, în spetă Asociatiei organizatoare li se vor expedia de către delegatii – observatori, scrisorile din localitătile de lansare.
Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. În cazul depistării unor abateri neintentionate, omologatorul are obligatia să ia legătura cu comisia tehnic – sportivă a organizatorului pentru remedierea erorilor.
După verificarea dosarului şi a clasamentului acesta se omologhează, iar un exemplar al clasamentului se trimite prin poştă asociaţiei columbofile pe cheltuiala acesteia.
Timpul maxim de omologare după primirea dosarului este de 30 de zile.
Dupa finalizarea concursului de verificat omologatorul va actiona butonul concurs omologat si va aparea mesajul pe clasament concurs omologat. Orice modificare ininte de aceasta se va face doar de catre responsabilul de program in baza unui raport scris de catre omologator.
b) La sfârsitul anului competitional, sfârsitul lunii septembrie (pentru maturi si tineri) si mijlocul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor raporta in scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificărilor, omologării sau neomologării de dosare finale, motivele pendinte de aceste hotărâri. Membrii CNS iau la cunostintă si votează în consecintă. Apoi (de obicei a doua zi) membrii Comitetului Director al FCPR validează rezultatele concursurilor pe întreaga tară.
c) Dosarele concursurilor cu un exemplar al clasamentului (omologat sau neomologat) se vor păstra, vreme de 2 ani la domiciliul omologatorului.
d) Omologatorul are obligatia sa verifice si sa omologheze (sau sa anunte CNS despre problemele existente in dosar) si in maxim 30 de zile de la primirea dosarului sa bifeze in programul de clasamente butonul Concurs Omologat astfel ca toti columbofili sa poata viziona acest lucru pe site-ul federatiei.
e) Omologatorii au obligatia sa anunte CNS despre intarzierea trimiterii dosarelor sub sanciunea anularii rezultatelor acestora.
f) Dosarele de concurs finale care încalcă prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respecta prezentul RNS atarge suspendarea omologatorului din activitatea comptiţională pe o perioada între 1 si 5 ani.
g) Omologatorii au obligatii sesizarii presedintelui CNS despre ne-omologarea unui concurs in termenul de 30 de zile prevazut pentru omologare sub sanctiunea anularii propriilor rezultate.
.
Capitolul XV
Rezultate centralizate
Art. 45. a) Odata ce clasamentele au fost omologate se trece la centralizarea rezultatelor pe asociatii. Clasamentele ne-omologate trebuisc scoase de pe programul de clasamente imediat ce situatia lor s-a finalizat. Rezultatele judetene sunt generate on-line de catre operatorul judetean de program. Columbofili au obligatia sa i-si urmareasca rezultatele contralizate intreg sezonul si sa anunte tehnicul de judet sau centru imediat ce observa o eroare. In data de 15 septembrie CNS va genera in program Campionatul National cu porumbeii maturi, respectiv categoriile de Crescatori pentru etapele din programul de concursuri a porumbeilor mature, pe baza centralizarilor judetene. Perioada de contestatii pentru acesta este de 1 Octombrie. Rezultatele pentru concursurile cu pui se vor centraliza la data de 15 octombrie iar perioada de contestatii a acestora este de maxim 10 zile.
Tehnicii de judet au obligatia verificarii centralizarilor atat la nivel de judet cat si la nivel national si au obligativitatea de a anunta pe mail responsabilul cu programul de eventualele erori. Rezultatele centralizate nu se vor trimite decat dupa clarificarea eventualelor erori aparute.
Incalcarea articolul 45 atrage dupa sine pedepse pentru responsabilii tehnico-sportivi de judet. In functia de gravitatea faptei acestia pot fi suspendati din functia respectiva in relatia cu FCPR sau suspendati din activitatea competitionala intre 1 si 5 ani.
Centralizarea finală a rezultatelor la:
1) concursurile cu porumbei clasa sport se fac pe anul respectiv, pe ultimii doi ani (palmares) si pe ultimii trei ani(palmares pe trei ani incepand cu sezonul 2011) pe categorii de concursuri, atât la nivel de porumbei – campionatul porumbeilor (maturi, tineret si pui) cât si la nivel de columbofili – campionatul columbofililor.
2) concursurile cu porumbei clasa standard se face pe anul respectiv si pe ultimii doi ani si numai la porumbei, masculi si femele. Centralizarea pentru campionatul standard se face de catre Comisia Nationala de Arbitraj cu ajutorul Comisiilor sportive ale asociatiilor columbofile care au organizat concursuri si clasamente pentru aceasta categorie.
3). concursurile cu porumbei la clasa sport – Campionatul copiilor se face anual conform categoriei
b) Un centralizator pentru campionatul national al porumbeilor, pe Asociatie va cuprinde: antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând în ordine crescătoare a punctajelor finale – numele si prenumele columbofilului, Asociatia, inelul matricol al porumbelului, concursurile la care a participat, data lansării, distanta, locul ocupat si punctajul penalizat aferent -punctajul final si numărul total de km realizati conform baremului si pe ultima coloană doleanta columbofilului de a prezenta porumbelul respectiv la expozitia natională cu “E” (anexa nr. 15) Centralizarea pentru echipa Asociatiei intra in atributiile fiecarei Asociatii si se va face din primii 5 porumbei (indiferent de an) pentru fiecare categorie
c) Un centralizator pentru campionatul national al columbofililor, pe judetul respectiv, va cuprinde:
Antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând în ordine crescătoare a punctajelor finale – numele si prenumele columbofilului, Asociatia, concursurile la care a participat conform baremului, data lansării, distanta si punctajul penalizat aferent – punctajul final (anexa nr. 16).
d) Un centralizator pentru porumbei la clasa standard va cuprinde: antet, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând (în ordinea descrescătoare a punctajelor arbitrărilor la nivel judetean) numele si prenumele columbofilului, Asociatia, seria inelului porumbelului, sex, concursurile la care a participat conform baremului, data concursului, numărul de kilometri parcurs si numărul total, final de kilometri realizati, nota arbitrării la nivelul Asociatiei
e) Doua exemplare ale centralizatoarelor finale doar cu totaluri (nu desfăşurat cu fiecare normă şi etapele acesteia), semnate şi stampilate de către presedinte şi tehnic sportiv pentru certificarea realitatii datelor vor fi expediate, până cel târziu pe 30 septembrie (maturi si tineri) si 20 octombrie (pui), la omologator care va verifica veridicitatea celor prezentate în scris. Mai apoi verifica conformitatea celor primite pe hartie cu cele corespunzatoare asociatiei pe Programul National de Clasamente prin folosirea unui user si parola de omologator. (Aceasta permite doar vizionarea clasamentelor si centralizarilor). Dupa constatarea că centralizatoarele (cel de pe hartie şi cel on-line) sunt la fel, omologatorul blochează cu un cod special pagina de centralizare a judetului respectiv iar rezultatele se trimit automat spre centralizarea naţională.
f) Omologatorul va reţine un exemplar al centralizatoarelor iar unul, omologat sau eventual corectat, il va returna Asociaţiilor.
Art. 46. – a) Campionatul porumbeilor si columbofililor (rezultatele finale) din clasa sport, se centralizează pe 1 an, pe 2 ani si pe 3 ani la nivel de:
* Asociatie, de către comisia tehnic-sportivă a Asociatiei;
* Federatie, de către comisia tehnic-sportivă a Federatiei;
Dar, toate acestea după ce, tehnicii sportivi ai Asociatiilor, omologatorii, membrii CNS si membrii comitetului director a FCPR au întocmit, omologat, aprobat si validat fiecare clasament al porumbeilor si columbofililor din intreaga tară conform prezentului Regulament National Sportiv.
b) Campionatul porumbeilor din clasa “standard”, se centralizează cu baremurile indeplinite pe 1 an si pe 2 ani si arbitrările obligatorii la nivel de Asociatie, Federatie si Tară (National), conform normelor FCI.
c) Centralizarea rezultatelor se face automat de Pogramul National de Clasamente. Eventualele erori se sesizeaza in perioada de contestatii catre comisiile tehnice ale asociatiilor de catre columbofil, in caz contrar fiind nule.
Capitolul XVI
Campionate ale Asociatiilor şi Federaţiei
Art 47. CLASA SPORT:
A. Campionatul porumbeilor:
Toate categoriile au norme la maturi si tineret separat, mai putin pentru categoriile de palmares la 3 ani, unde exista
a) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Viteza (100-400 km) se consideră punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs parcurgând minimum 750 km, într-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din celelalte clasamente. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
b) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Demifond (300-600 km) se consideră punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape parcurgând minimum 1400 km. într-un an. 2(doua) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din celelalte clasamente. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
c) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Fond (peste 500 km), se consideră punctajul realizat de porumbel in 3 (trei) etape de fond parcurgând minimum 1650 km . (cand este cazul se poate folosi si o etapa de maraton pentru norma de fond) Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
d) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Fond, se consideră punctajul realizat de porumbel in 5 (cinci) etape peste 500 km de Fond ………
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
e) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton (peste 800 km), se consideră punctajul realizat de porumbel în 2 (doua) etape din cele 3(trei) etape peste 800 km cu participarea a cel putin 50 de crescatori la fiecare etapa. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
f) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Maraton (peste 800 km), se consideră punctajul realizat de porumbel în toate cele 3 (trei) etape peste 800 km cu participarea a cel putin 50 de crescatori la fiecare etapa.
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
g) Campionatul porumbeilor la categoria General, se organizează anual si se considera punctajul realizat de porumbel in 6 (sase) etape parcurgand minimum 1500 km după cum urmează:
* 1-3 etape, 100-400 km;
* 1-3 etape, 300-600 km;
* 1-3 etape, peste 500 km;
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
h) Campionatul porumbeilor la categoria “Porumbel AS Speed ” Dacă un porumbel pe perioada unui an competiţional a clasat de 15 ori la etape de 100 – 600 km . Ierarhizarea se va face după numărul de puncte penalizate şi kilometri realizaţi. Pentru palmares pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea normelor din cei 3 ani.
i) Campionatul porumbeilor la categoria “Porumbel AS National ” Dacă un porumbel pe perioada unui an competiţional a realizat norma la toate categoriile (viteza , demifond, general , fond si maraton ). Ierarhizarea se va face după numărul de puncte penalizate pentru fiecare norma.In caz de egalitate primeaza numarul de kilometri.
Pentru palmares pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea normelor din cei 3 ani.
j) Campionatul porumbeilor la categoria „Record” – minim 10.000 km clasaţi în carieră (obligatoriu şi în anul în curs). Se contabilizează etapele începând cu sezonul 2008
k) Campionatul copiilor (până la 16 ani) la porumbei maturi, se consideră punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape indiferent de numarul de km,într-un an.
Nu se organizează palmares.
l) Campionatul copiilor (până la 16 ani) la pui, se consideră punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape indiferent de numărul de km,într-un an.
Nu se organizează palmares.
m) La pui normele se realizează după criteriile de mai sus.
n) Dacă un porumbel îndeplineşte condiţiile normelor tuturor categoriilor poate participa, în cadrul campionatului national (în clasamentele finale) la toate categoriile de distanţă.
B. Campionatul columbofililor:
a) La categoria Viteza (100-400 km), se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs si norma de kilometri -minim 750 km. intr-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din celelalte clasamente.
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
b) La categoria Demifond (300-600 km), se va lua în cacul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 4 (patru) etape de concurs si norma de kilometri – minim 1400 km. intr-un an. 2(doua) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din celelalte clasamente.
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
c) La categoria Fond (peste 500 km), se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs si norma de kilometrii 1650 km. (cand este cazul se poate folosi si o etapa de maraton pentru norma de fond).
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani.
Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
d) La categoria Maraton (peste 800 km), se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs peste 800 km din cele 3(trei) din clasamente cu minim 50 columbofili si 250 porumbei.
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
e) Pentru campionatul crescatorilor la categoria General se vor lua în calcul punctajele cu penalizarea cea mai mică a echipelor columbofililor după cum urmează:
* 1 (o) etapă din categoria Viteza (100-400 km);
* 2 (două) etape din categoria Demifond (300-600 km);
* 2 (două) etape din categoria peste 500 km (cu date desemnate);
cu norma de 1500 km realizata in aceste 5 etape, intr-un an.
Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
f) Categoria “AS”. La această categorie pot participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: viteza, demifond , fond , general si maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin insumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categori enumerate mai sus. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmares pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 3 ani.
g) La categoria Crescător Pui, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general sau judetean , celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru. Pentru palmares pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani.
h) Etapele de pui se iau in considerare doar la categoria Pui.
i) Campionatul copiilor(pana la 16 ani) la porumbei maturi, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs fara norma de kilometri, intr-un an. 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, celelalte 3(trei) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru,respectiv judet. Nu se organizeaza palmares.
j) Campionatul copiilor(pana la 16 ani) la pui, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs fara norma de kilometri. 1(una) din cele 3(trei) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, celelalte 2(doua) luandu-se la alegere din clasamentul general sau din cel de pe centru, respectiv judet. Nu se organizeaza palmares.
k) Titlul de Maestru al Sportului Columbofil se obtine dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:
– doua titluri de campion naţional la porumbei ( doi ani diferiti )
– doua titluri de campion national crescatori ( doi ani diferiti )
– participari cu porumbei la doua manifesteri internationale organizate sub egida FCI (Olimpiadă, Cupa Europei Centrale si de Est )
Art 48. FCPR organizeaza anual Campionatul Olimpic, dupa normele de particpare la Olimpiada. Pentru acesta pe pagina fiecarui judet de pe Programul National de Clasamente va exista un Card Electronic de calcul automat al primilor trei porumbei la fiecare categorie. Crescatorii care doresc si au porumbei cu rezultate conform normelor FCI vor sesiza tehnicul sportiv al asociatiei care va verifica rezultatele si le va introduce in cardul electronic. De aici se va face automat centralizarea nationala a porumbeilor. Primii trei porumbei vor participa in expozitie si vor fi premiati cu trofee ca si Campioni Olimpici la fiecare categorie. Crescatorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expozitie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie sa fie prezent in expozitie la categorie olimpica si sa participe obligatoriu la manifestarile internationale. În caz contrar crescatorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.
Calculul punctajelor prin carduri electronice se aplica tuturor manifestarilor internationale si se face la solicitarea crescatorului. De corectitudinea datelor raspunde tehnicul asociatiei. Pentru introducerea de date eronate acesta va fi penalizat conform articolelor statutului sau prezentului regulament
Atentie : pentru Campionatul Olimpic sau pentru orice alte manifestari internationale unde participa Lotul ROMANIEI se poate participa doar cu inele genealogice Romanesti !
În situaţia în care se vor regasi punctaje egale atât la porumbel atat la crescător, departajarea se va face în funcţie de km. ( cel cu nr. de km mai mare va fi considerat primul ).
Acest articol este valabil pentru toate categoriile.
Art. 49. – Campionatul porumbeilor din CLASA STANDARD (nu există campionat al columbofililor la această categorie)
a) Un porumbel “standard” poate fi arbitrat la nivel de Asociatie, Federatie sau National dacă a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minimum 150 de porumbei la etape de minimum 100 km distantă, cumulând minimum 2000 km femele si 2500 km masculi, pe perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu conditia ca in ultimul an să fi participat la concursuri clasând 750 km femelele si 900 km masculii (nu are importantă numărul de concursuri).
La un an norma de zbor pentru porumbeii” standard” este de 1500 km la masculi si 1250 km la femele indiferent de numarul concursurilor.
b) Arbitrarea finală, la această categorie, se face la nivelul Expozitiei de Porumbei Standard a FCPR. Aceasta se organizeaza in centrul tarii cu 2 saptamani inainte de Olimpiada. Numarul de porumbei participanti, conditiile de participare si zilele de arbitraj de stabilesc annual de presedintele Corpului de arbitri FCPR. Arbitri trebuie sa fie obligatoriu membri activi ai FCPR.
PARTEA AII-A
SESIZĂRI, ABATERI, SANCTIUNI
Art. 50. a) Orice membru columbofil, indiferent de funcţia pe care o ocupă la nivel de Asociaţie, sau Federaţie este obligat să respecte întocmai prevederile prezentului Regulament.
b) Sesizări cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie făcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat după observarea sau aflarea faptului în sine atât verbal cât si în scris. Ele se vor adresa, în principal organizatorilor de concursuri la nivel de Asociaţie, Federaţie, comisiilor de disciplină de la aceste nivele dar si omologatorilor, membrilor CNS, membrilor comisiei juridice de disciplină litigii si arbitraj a FCPR sau membrilor Comitetului Director al FCPR.
Art. 51. – Când a fost descoperită o fraudă si s-au întocmit procese verbale în acest sens sau a apărut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic sportiv, acestea trebuie păstrate de către comisia de disciplină care a dispus în cauză, deoarece hotărârea respectivă poate fi atacată la nivelele superioare de organizare a sportului columbofil din România. Comisia de disciplină nu are dreptul să elibereze părtilor în litigiu documentele cauzei.
Art. 52. – Comisia juridica de disciplină litigii si arbitraj a FCPR îsi desfasoară activitatea independent de celelalte comisii si de Comitetul Director ale FCPR. Orice interventie este interzisă. Orice hotărâre de anulare a unor rezultate, suspendare sau excludere dispusă de comisiile de disciplină la nivel inferior, care nu este acceptată, poate fi contestata la Comisia Juridică de Disciplină Litigii şi Arbitraj a FCPR fiind anexată documentaţia respectivă, în copie. CJDLA va reanaliza cauza (în prezenţa părtilor, dacă e necesar) şi va pronunţa o hotărârea definitivă.
Art. 53. – Activităti şi omisiuni “columbofile” interzise sub sancţiunea de anulare a rezultatelor obţinute de columbofilul găsit vinovat sau de filiala/ asociaţia vinovate:
1) clasament intocmit prin cumularea porumbeilor de pe mai multe procese verbale de lansare;
2) concursurile organizate în afara perioadei de programare, neaprobate de CNS al FCPR;
3) angajarea unuia sau a mai multor porumbei în afara listei de start va antrena anularea rezultatelor acelor porumbei la concursurile in care au fost angajati;
4) clemarea porumbeilor de acasă sau clemarea porumbeilor de catre proprietarul lor atat la concurentii cu ceasuri mecanice cat si electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;
5) primirea porumbeilor la concursuri fără inele matricole, cu inele tăiate, lărgite, sudate, falsificate conduce la anularea rezultatelor columbofilului care îi deţine, precum şi membrilor comisiei de îmbarcare;
6) clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria intreagă, nu atunci unde din combinaţia cifrelor apar câteva) – fac excepţie clemele electromagnetice care sunt permanente – conduce la anularea rezultatelor pentru anul în cauză;
7) cuşeta cu două cleme şi marcarea corespunzătoare;
marcarea fara clemă va fi anulată;
9) nesigilarea mijlocului de transport dupa imbarcare sau distrugerea de sigilii si boxe cu scăpări de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs conduce la anularea intregului concurs;
10) lansarea porumbeilor din alt loc decât cel trecut în procesul verbal de lansare cu excepţia cazurilor de fortă majoră prevăzute în prezentul regulament conduce la anularea întregului concurs;
11) folosirea altor distanţe decât cele constatate prin GPS;
12) columbofilului numit, care refuză participarea la clemarea şi îmbarcarea porumbeilor la un concurs i se va anula etapa în cauză;
13) columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc sau care nu au clasat nici un porumbel dacă nu s-au prezentat la controlul final si nici la concursul următor sau la prima întâlnire a centrului de îmbarcare, filialei sau asociaţiei după ultimul concurs cu ceasul sigilat sau desfacut pentru a preda banda sau listingul, care vor fi atasate la fisele de cronometrare sau imbarcare, li se vor anula toate rezultatele din anul respectiv.
14) neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilite pentru marcarile de control initial (mai putin cei cu ceasuri electronice) , sau control final;
15) banda si fisa de cronometrare nu au fost completate corespunzător, continând modificări, stersături, completări;
16) marcările de pe bandă care nu se pot citi integral;
17) banda nu este perforată sau contine perforări între controlul initial si cel final, inclusiv;
18) ceas de cronometrare oprit ;
19) banda de cronometrare este pe tamburul exterior;
20) dosare de concursuri incomplete sau cu greseli de calcul sau de dactilografiere;
21) abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri ( mecanice sau electronice) de la ora exactă la controlul final;
22) fixarea – pornirea gresită a ceasurilor inclusiv a celor electronice sub raport al cursei si al ceasului atomic
23) rezultate finale neconforme cu articolele 47 (litera a si b) si 48;
24) expedierea tardivă a corespondentei, după data stabilită de RNS;
25) prezentarea la activitătile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv;
Abaterile înserate la punctele 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 atrag anularea rezultatelor sportive pentru etapa in cauza ale columbofilului gasit vinovat, iar cele înserate la punctele 1,2,20,23,24. atrag anularea rezultatelor sportive pentru membri centrului de îmbarcare/filialei/asociatiei în cauză.
Orice încercare de eludare a prezentului RNS conduce la suspendare sau excludere a persoanelor sau la anularea rezultatelor centrului de imbarcare/filialei sau asociaţiei găsite vinovate.
Art. 54. Acţiuni interzise sub sancţiunea de suspendare temporară sau excludere din activitatea columbofilă:
– Acţiuni care conduc la suspendarea temporară din activitatea columbofilă a membrului columbofil gasit vinovat de comiterea lor:
a) neprimirea delegaţilor şi neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control la domiciliu va determina suspendarea din campionatul naţional pe o perioada între 1 şi 10 ani indiferent de motivul pentru care sa refuzat acest lucru;
b) adresarea de injurii şi calomnii oricărui membru columbofil la şedintele columbofile, la îmbarcari – desigilari sau în orice cadru organizat cu scopul întreprinderii de manifestari columbofile atrage suspendarea din campionatul naţional pe o perioada intre 1 si 10 ani.
c) orice încercari dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul naţional pe o perioadă între 1 si 10 ani.
d) nerespectarea angajamentelor luate la înscrierea în asociaţia columbofilă atrage după sine suspendarea din activitatea competiţională pentru o perioada între 1 şi 10 ani;
e) fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere grava si se pedepseste cu anularea rezultatelor la nivelul centrului de imbarcare pe raza caruia s-a petrecut fapta pe anul in curs precum si suspendare celor implicaţi şi totodata a responsabilului cu securitatea concursului pe o perioada intre 5 şi 10 ani din campionatul naţional.
– Actiuni care conduc la excluderea din activitatea columbofilă:
a) Furturi de cleme, de porumbei în timpul imbarcării, transportului, lansării;
b) Deţinerea de porumbei fără drept de proprietate (furaţi, prinşi etc.)
c) Deţinerea de instalatii in scopul prinderii porumbeilor;
d) Manifestarea unui comportament violent sau actiuni care conduc la violente fizice desfasurate la sediul centrului de imbarcare/filialei/asociatiei si indreptate impotriva unui alt membru columbofil sau a unei terte persoane implicate in organizarea evenimentului sau invitata sa participe la respectivul eveniment.
e) Fraudele columbofile grave comise cu vinovatie in scopul
Excluderea se pronunta fata de faptuitor ,dar si fata de complicii acestuia.
Art. 55. In cazul in care se constată unele abateri în activitatea clasificatorului sau delegatului -lansator comisia tehnic sportivă organizatoare poate propune aplicarea de sanctiuni disciplinare.
Art. 56. – Sanctiunile se vor aplica numai în urma unor cercetări (anchete) minutioase (de multe ori sunt necesare declaratii, a cel putin doi martori), intreprinse de membrii comisiei de desigilare ceasuri, comisiei tehnic – sportive organizatoare, comisiei de disciplină judetene, omologatori, membrii CNS, ai Comitetului Director si membrii comisiei juridice de disciplină litigii si arbitraj a FCPR.
Orice sanctiune trebuie adusă la cunostinta celui implicat prin adresă scrisă.
Alt. 57. a) Toate divergentele ivite între columbofil si Asociatie, Federatie pe baza acestui regulament sunt de competenta CNS. Hotararile CNS pot ulterior sa fie contestate la Comisia de disciplina in termen de 15 zile de la comunicarea acestora sau de la aparitia hotararii pe site-ul oficial al FCPR. Orice clauză inserată în programul unui concurs sau hotărârile unei Asociatii, care prevede interzicerea pentru columbofili de a se adresa unei comisii de disciplină este nulă si neavenită.
b) Asociatile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FCPR sau Asociatii columbofile pentru faptul că au compărut in fata unei comisii de disciplină columbofilă. Actiunea in justitie poate fi promovata numai dupa epuizarea tuturor formelor de judecata de catre comisiile de disciplina de la nivelul Asociatiei si FCPR.
c) Dacă după epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obtine executarea unei hatarari date de comisia de disciplină si litigii, vinovatul nu s-a supus deciziei, FCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor in drept.
d) Membrii CNS, CD si ai comisiilor sportive sau delegatii acestora au dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfăsurării concursurilor. Toate documentele concursurilor ce fac obiectul unei contestatii ce trebuie rezolvată de comisia juridica de disciplină litigii si arbitraj a FCPR trebuie să fie păstrate pentru perioada mentionată cel putin tot atât cât procedura nu a fost terminată.
Art. 58. a) Orice caz litigios neprevăzut de prezentul regulament este rezolvat mai intâi de comitetul de conducere al Asociatiei. În caz de neacceptare a deciziilor, părtile în cauză pot recurge la comisia de disciplină si litigii a Asociatiiilor sau a FCPR.
b) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofilă conform Statutului.
c) Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antreneaza raspunderea fata de centrul de imbarcare/filiala/asociaţia din care fac parte pot fi judecate de CNS în urma unor sesizări sau din oficiu în termen de maxim 2 ani de la data săvîrşirii acestora.
Art. 59. Prezentul regulament trebuie să fie respectat cu strictete de toti membrii asociatiilor afiliate FCPR si se aplică la toate concursurile organizate de Asociatii.
Orice propunere de modificare sau completare la prezentul regulament trebuie să fie sustinută spre aprobare de CNS din FCPR si validata de Conferinta.
PARTEA AIII-A
EXPOZITII COLUMBOFILE, DISTINCTII
Art. 59. – Toate expoziţiile columbofile la nivel de Asociatie, cele Nationale, cele Internationale şi Olimpiade se organizează după perioada concursurilor, de obicei în lunile de iarnă, în fiecare an cu exceptia Olimpiadei care se organizează o dată la doi ani.
Art. 60. – Conducerea Asociatiilor poate organiza expozitii columbofile la nivel de Asociatii columbofile sau Interjudetean, conducerea Federatiei la nivel de Federatie cu participarea porumbeilor de sport sau standard; pot participa si porumbei de ornament (agrement) chiar si alte specii de păsări si animale mici.
Art. 61. – Participarea porumbeilor în expozitii se face în ordinea valorică a punctajului pe categorii de distantă pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor pentru porumbeii de “standard”, în functie de capacitatea sălilor si alte criterii stabilite de organizatori.
Art. 62. a) Expozitiile nationale pentru porumbei maturi si pui în functie de rezultatele obtinute pe unu, doi sau trei ani, clasa SPORT si clasa STANDARD se organizează de către FCPR si Asociatii.
b) Numărul de porumbei participanti se stabileste de către CNS în functie de capacitatea sălilor de expozitie si nivelul rezultatelor din anul respectiv.În acest sens, comitetul de conducere al Asociatiei organizatoare, CNS si împuternicitul cu întocmirea clasamentelor finale, în campionatul national, clasa Sport, cu cel putin o lună înainte de deschiderea expozitiei, vor stabili numărul de locuri oferit în expozitie fiecărei categorii de concursuri
c) Se vor delimita, în acest sens, în functie de clasamente si optiunile membrilor columbofili pentru participare la expozitia nationala, în campionatul national deja întocmit, limita superioară a punctajului penalizat a unui porumbel acceptat in expozitie si va aduce, imediat, la cunostinta Asociatiilor columbofile, prin adresă de lucru, cele stabilite.
d).Un porumbel poate participa la expozitie numai intr-o singura categorie (la alegere) chiar dacă este prezent în mai multe clasamente din campionatul national.
e) Tabelele, cu porumbeii participanti , semnate de presedinte si responsabilul tehnic- sportiv vor fi trimise organizatorilor expozitiei nationale.
g) În situaţia în care la expoziţiile naţionale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despăgubit astfel:
– daca porumbelul figureaza în primele 5 de locuri din campionatul national valoarea sumei este de 1000 Euro,
– daca porumbelul figureaza între locurile 5 si 20 din campionatul naţional valoarea sumei este de 500 euro
– daca porumbelul figurează dupa primele 20 de locuri din campionatul naţional valoarea este de 300 Euro.
h) În expoziţia a Naţională participa un numar de 600 de porumbei În funcţie de categoriile Campionatului Naţional, numărul de porumbei participant pe categorii va fi acelaşi pentru toate categoriile. (excepţie când nu sunt porumbei suficienţi pentru completare)
În cazuri excepţionale Comitetul Director FCPR poate decide la propunerea asociatiillor columbofile prezenţa în expozitie şi premierea unor exemplare care în anul în curs au reuşit realizarea unor performanţe de excepţie (Recorduri Naţionale)
Art. 63. – Ordinea categoriilor in catalog este urmatoarea
1. Viteza
2. Demifond
3. Fond
6. General
7. Maraton
8. As
9. Campionatul olimpic
10. Campionatul copiilor
Fiecare categorie enunţată mai sus este prezenta cu sub-categoriile sale.
Catalogul National va curpinde primii 1000 de porumbei la fiecare categorie si. In partea a doua a catalogului va exista clasamentul asociaţiilor judeţene cu primii 5 porumbei sâşi primii 5 crescători pe fiecare judeţ.
Campionatul copiilor se prezinta în funcţie de posibilităţi integral sau parţial.
Campionatul Olimpic – primii 3 porumbei pe categorie.
– Clasamentul Asociaţiilor, numai anual, se intocmeste din punctajele cumulate a primilor cinci porumbei pe categoria respectiva (maturi, yearlingi şi pui)
– La categoria standard se expun porumbeii individual pe sexe si pe echipe de 5 masculi si 5 femele, porumbei care au indeplinit normele FCI – kilometric parcursi in doi ani.
Art 64. – În vederea participarii la expozitia nationala porumbeii acceptati dupa punctajele precizate vor trebui vaccinati si prezentat certificat sanitar veterinar in acest sens. Comisia tehnic-sportiva a Asociatiei participante va completa pentru fiecare porumbel fişa de expozitie în care va trece toate etapele clasate de porumbelul respectiv, pe unu, doi sau trei ani dar va sublinia numai etapele specifice categoriei din care face parte. Programul expozitiei nationale prezentat pe site-ul federaţiei. Delegatul Asociaţiei se va prezenta la sala expozitiei naţionale conform programului, cu porumbeii sănătoşi, cu o igienă perfectă, fişa fiecăruia, tabelul cu porumbeii respectivi, certificatul sanitar-veterinar. Pentru porumbelul anunţat dar neprezentat în expoziţie organizatorii vor percepe o taxa de imputare care va fi achitata imediat de delegat, la prezentarea celorlalţi porumbei.
Art 65. – FCPR va organiza anual o expozitie pentru porumbeii Standard – obligatoriu cu norma olimpica. Acest eveniment se va desfasura cat mai aproape de data Olipiadei (sau a altei manifestari internationale unde participam cu lot standard). Presedintele corpului de arbitri va desemna arbitrii care vor arbitra porumbeii din cadrul acestei expozitii. Arbitri sunt obligatoriu membrii FCPR. In urma arbitrajului se va stabilii lotul cu care vom participa la Olimpiada(sau alta manifestare internationala de gen)
– Art. 66.
a) Drept distincţii, semne onorifice cu care se recompenseaza un merit, de obicei FCPR foloseşte cupe, diplome şi diferite premii (în funcţie de posibilitaţi asociatiile sau federaţia pot stabili şi alte forme şi sisteme de premiere a porumbeilor şi a columbofililor).
b) La expozitia natională premierea se face de catre FCPR
c) Ocupanţii primelor trei locuri in clasamentele din campionatul national atât la porumbei , columbofili cat si asociatii vor primii distinctii.
– d) Porumbeii prezenţi în expoziţie vor primi diplome de participare dar cu locul stabilit în campionatul naţional.
Art. 67. – Comitetul Director al FCPR la propunerea CNS hotareste anual manifestarile columbofile internationale la care se va participa. Pentru Olimpiada columbofila, ce are loc o data la doi ani, şi alte manifestari columbofile interne si internationale Lotul National al Romaniei la clasa Sport este format conform normelor FCI.
La clasa Standard – Lotul National al Romaniei este format din 10 porumbei, 5 masculi si 5 femele, cu cele mai mari punctaje la arbitrarile din cadrul expozitiei nationale. Membrii Corpului National de Arbitri au competenta de a hotari rearbitrarea primilor 15 masculi si 15 femele in preziua plecarii la Olimpiada.
PARTEA A IV-A
DISPOZIŢII FINALE
Art. 68. – Prezentul RNS anulează celelalte regulamente şi constituie actul normativ în baza căruia se desfăşoară activitatea columbofilă sportivă din România în cadrul asociaţiilor filiate FCPR, fiind obligatoriu pentru Asociaţiile columbofile afiliate la FCPR.
Art. 69. – Prezentul regulament este valabil până la abrogare.

Preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din România
Florin Bilan
Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv al FCPR
Marius Tunduc

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: